Ανανέωση & Αναβάθμιση Πιστοποίησης

e safety label 2021

Η πιστοποίηση eSafety την οποία το σχολείο μας κατέχει από το 2014 αναβαθμίστηκε στο επίπεδο silver για το σχολείο μας. H συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι ένα πρόγραμμα του European Schoolnet που ανέπτυξε σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσω της διαδικτυακής της πύλης σκοπό έχει να βοηθήσει τo σχολείο μας να εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση και να εφοδιαστεί με πηγές και εργαλεία, ώστε να βελτιώσει το επίπεδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας που παρέχει.

Μέσω των εργαλείων που διαθέτει το Πρόγραμμα, τo σχολείο μας αναπτύσσει ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, ούτως ώστε οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας να αξιοποιούνται αποτελεσματικά προς όφελος της μάθησης. Επιπλέον, το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση και ανταλλαγή υλικού και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και στήριξή τους από ειδικούς.

Copyright © 2010-2022 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση