ekpaideytiko programma lykeio

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Βασικά στοιχεία του εκπαιδευτικού μας προγράμματος:

 • Διδασκαλία του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος σε ολιγομελή τμήματα.
 • Διδασκαλία Αγγλικών σε ολιγομελή τμήματα με στόχο την απόκτηση διπλωμάτων.
 • Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Δράσεις εθελοντισμού.
 • Μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και βιωματικές δραστηριότητες.
 • Λειτουργία ομίλων.


Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Αγγλικά

  Οι μαθητές κατατάσσονται σε ολιγομελή, ομοιογενή επίπεδα. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας και το πρόγραμμά μας εξασφαλίζουν την εκμάθηση της γλώσσας χωρίς επιπλέον μαθήματα σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα και οι μαθητές μας παίρνουν μέρος στις εξετάσεις για τα διπλώματα του Cambridge και του Michigan με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

 • Αθλητισμός

  Με τις αθλητικές δραστηριότητες επιδιώκεται να αναπτυχθούν ισόρρoπα και αρμoνικά οι σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών. Οι μαθητές, έχοντας τελειοποιήσει τις τεχνικές των αθλημάτων, συγκροτούν τις σχολικές ομάδες σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ και προπονούνται για τη συμμετοχή τους στα αντίστοιχα διασχολικά πρωταθλήματα.

  Στόχοι του προγράμματος Φυσικής Αγωγής είναι:

  • Η εκμάθηση της βασικής τεχνικής αθλημάτων.
  • Η καλλιέργεια του ρυθμού και της κινητικής έκφρασης.
  • Η διατήρηση της παράδοσης με την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και λαϊκών παιχνιδιών.
  • Η επίτευξη της σωματικής ευεξίας.
  • Η ανάπτυξη ομαδικών αξιών και αρχών όπως η συνεργασία, η εντιμότητα στο παιχνίδι (το «ευ αγωνίζεσθαι»), η αυτοπειθαρχία και η αγωνιστικότητα.

 • Εργασίες

  Τόσο οι έρευνες όσο και η πολύχρονη εμπειρία μας μας έχουν διδάξει ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος είναι να ασχοληθεί ενεργά με το αντικείμενο. Για το λόγο αυτό αναθέτουμε συχνά σε μαθητές μας (σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο) εργασίες σχετικές με τα μαθήματα της τάξης τους. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, το αποτέλεσμα της εργασίας παρουσιάζεται στη συνέχεια στους συμμαθητές αλλά και τους γονείς τους, δίνοντας έτσι στα παιδιά την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους για παρουσίαση μπροστά σε κοινό.

 • Ψηφιακή Εκπαίδευση

  Σημαντική θέση στο πρόγραμμα του σχολείου μας κατέχουν οι Δεξιότητες του 21ου αιώνα, μεταξύ των οποίων ο ψηφιακός εγγραματισμός. Προς την κατεύθυνση αυτή το σχολείο μας:

  • Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές και βιντεοπροβολείς.
  • Καταρτίζει συνεχώς τους εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα σύνδεσης της τεχνολογίας με τη διδασκαλία.
  • Εμπλέκει δημιουργικά τους μαθητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν σε μαθησιακά υπολογιστικά περιβάλλοντα.
  • Παρέχει συμπληρωματική εξ-αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) με λειτουργία πλατφόρμας στην οποία οι μαθητές μπορούν να βρουν βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις και διαδραστικές ασκήσεις.

 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  Στα εκπαιδευτήρια Καίσαρη, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, βοηθάμε τους μαθητές μας να κάνουν τις καλύτερες επιλογές σπουδών και επαγγέλματος και να σχεδιάσουν σωστά την καριέρα τους. Με ατομική και ομαδική συμβουλευτική, στην τάξη ή σε προσωπικές συναντήσεις, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του σχολείου μας προσπαθούν να αναδείξουν τις δυνατότητες και τις κλίσεις του κάθε παιδιού.

  Στην Α' Λυκείου, η δημιουργία του ατομικού φακέλου δεξιοτήτων (e-portfolio) κάθε μαθητή, συμβάλλει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων και των ταλέντων του. Έτσι διευκολύνεται ο προσδιορισμός των προσωπικών και εκπαιδευτικών του στόχων.

  Στη διάθεση των μαθητών είναι όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία και πληροφορίες για τις σχολές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας. Επίσης, τους παρέχεται βοήθεια στην προετοιμασία και συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, αιτήσεων, συστατικών επιστολών και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

  Career Gate Test 17Κ

  Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη είναι πιστοποιημένο κέντρο χορήγησης του Career Gate Test 17Κ, το οποίο είναι ένα αναγνωρισμένο τεστ διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Ελεγμένο για την αξιοπιστία του και την εγκυρότητά του, φιλικό και εύκολο αποτυπώνει στην έκθεσή του για τον μαθητή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του προφίλ, τις κλίσεις και τα ταλέντα του.

  Με συνεχή επιμόρφωση, οι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα καθηγητές αξιολογούν το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων Career Gate Test 17K, ερμηνεύουν το αποτέλεσμα και συμβουλεύουν.

  Ομιλίες Επαγγελματιών

  Στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη πιστεύουμε στη βιωματική μάθηση και για αυτόν τον λόγο καλούμε στο σχολείο να μιλήσουν στα παιδιά μας επιστήμονες και καταξιωμένοι επαγγελματίες για τις σπουδές και την επαγγελματική εξέλιξή τους.

  Europass

  Η επιθυμία μας για σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Λύκειο, μας οδηγεί στη δημιουργία-συμπλήρωσης του europass, ενός συνόλου από προσωπικά έγγραφα, σε κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγμα.

  Επιχειρηματικότητα

  Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και φορείς (ΣΕΝ) που προάγουν την υγιή επιχειρηματικότητα και με επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους ενημερωνόμαστε συνεχώς για το τι συμβαίνει στην αγορά.

  Επισκέψεις σε Πανεπιστήμια

  Κάθε χρόνο οι μαθητές μας παρακολουθούν επιλεγμένα μαθήματα σε Πανεπιστήμια ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Η Νομική Σχολή Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ιατρική Σχολή και τα Οικονομικά Πανεπιστήμια Αθηνών και Πειραιά σταθερά, κάθε χρόνο δέχονται μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας.

 • Προαιρετικές Δραστηριότητες

  Θεατρικός Όμιλος

  Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου - Λυκείου "Κιβωτός Ονείρων", με την καθοδήγηση έμπειρων κι εξειδικευμένων παιδαγωγών, προετοιμάζει και παρουσιάζει θεατρικές παραστάσεις Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων. Παράλληλα, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες παραστάσεις ενισχύει την ικανότητα λειτουργίας μέσα σε ομάδα καθώς και τον συντονισμό τους. Τέλος, η ανάληψη ρόλου σε μία παράσταση ενισχύει σημαντικά την αυτοπεποίθησή τους.

  Δημοσιογραφικός Όμιλος

  Οι μαθητές ερευνούν, παίρνουν συνεντεύξεις και αρθρογραφούν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα ΔΑΙΜΟΝΙΟ, αναπτύσσοντας τις απόψεις τους για επίκαιρα γεγονότα της σχολικής και της κοινωνικής ζωής. Με τον τρόπο αυτό ασκούνται στις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας και της δημιουργικής γραφής.

  Ρητορικοί Όμιλοι

  Στο σχολείο λειτουργούν ομάδες ρητορικής στα Αγγλικά και στα Ελληνικά που έχουν ως στόχο να αναπτύξουν τη ρητορική ικανότητα των μαθητών. Με τη συμμετοχή τους σε αγώνες λόγου (debate) οι μαθητές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για την υποστήριξη της θέσης τους, στην αποδοχή της ύπαρξης αντιλόγου και στη συμμετοχή τους σε πολιτισμένο διάλογο. Ετσι, αποφεύγονται φαινόμενα φανατισμού ενώ ενισχύεται η κριτική ικανότητα και ο αλληλοσεβασμός. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι ομάδες προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε διασχολικούς αγώνες με πολλές διακρίσεις.

Copyright © 2010-2021 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση