m h ekpaideftiko programma

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού (ιδιωτικό δημοτικό) έχει εμπλουτιστεί σημαντικά από πλήθος δραστηριοτήτων και μέσων ώστε να παρέχει πολύπλευρη μόρφωση στους μαθητές μας.


 • 35 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
 • Εκμάθηση Αγγλικών με καθημερινή διδασκαλία.
 • Γαλλικά, Γερμανικά ή Ισπανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
 • Ερευνητικές - διαθεματικές εργασίες (project).
 • Λογοτεχνικό πρόγραμμα “Φιλαναγνωσία” και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης.
 • Πληροφορική με απόκτηση πιστοποίησης.
 • Λειτουργία ψηφιακών τάξεων και αξιοποίηση iPad.
 • Πλήρη σειρά πρωτότυπων εντύπων και ψηφιακών βοηθημάτων.
 • Θεατρική αγωγή και λειτουργία θεατρικών ομάδων.
 • Χορωδία.
 • Καλλιτεχνικά.
 • Πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες και επισκέψεις.
 • Δράσεις εθελοντισμού.
 • Αθλητικές ομάδες και κολύμβηση.


Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ξένες Γλώσσες

  Τα Αγγλικά είναι η βασική ξένη γλώσσα του σχολείου μας και η διδασκαλία τους ξεκινάει από τον Παιδικό Σταθμό, σε καθημερινή βάση στο βασικό πρόγραμμα και για όλους τους μαθητές και συνεχίζεται στις υπόλοιπες βαθμίδες με στόχο την απόκτηση και των ανώτερων διπλωμάτων (επίπεδο C2, Proficiency) στο Λύκειο. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας και το πρόγραμμά μας εξασφαλίζουν την εκμάθηση της γλώσσας χωρίς επιπλέον μαθήματα σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα και οι μαθητές μας παίρνουν μέρος στις εξετάσεις για τα διπλώματα του Cambridge και του Michigan με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Λειτουργούν επίσης τμήματα για δίγλωσσους μαθητές στο Δημοτικό.

  Στην Ε' Δημοτικού ξεκινά η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Στην Στ' Δημοτικού, όσοι επιθυμούν, συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πρώτου διπλώματος.

 • Θεατρική Αγωγή

  Στα πλαίσια της θεατρικής αγωγής με την καθοδήγηση έμπειρων κι εξειδικευμένων παιδαγωγών, οι μαθητές συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις. Ετσι, τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν να εκφράζονται μέσω της τέχνης δίνοντας διέξοδο σε σκέψεις, συναισθήματα ή προβληματισμούς που πιθανόν τα απασχολούν. Παράλληλα, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες παραστάσεις ενισχύει την ικανότητα λειτουργίας μέσα σε ομάδα και τον συντονισμό τους. Τέλος, η ανάληψη ρόλου σε μία παράσταση ενισχύει σημαντικά την αυτοπεποίθησή τους.

 • Μουσική

  Το μάθημα της μουσικής είναι προσαρμοσμένο στις κινητικές, αντιληπτικές, εκφραστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία τους. Στόχο έχει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής με τρόπο διαθεματικό.

  Στο Δημοτικό, τα συστατικά της μουσικής (ήχος, ρυθμός, μελωδία και αρμονία) διδάσκονται και βιώνονται εμπειρικά ​με την αξιοποίηση του σώματος. Οι μαθητές εκπαιδεύονται ώστε να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν, να κατατάσσουν και τέλος να χρησιμοποιούν τους ήχους. Κατ' αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία παίρνει τη μορφή παιχνιδιού και πειραματισμού με τον ήχο, το σώμα και τη μουσική. Η εξερεύνηση των δυνατοτήτων της φωνής και των οργάνων, η ενεργητική ακρόαση και η ανταπόκριση στον ήχο με κίνηση, ζωγραφική, αφηρημένη αναπαράσταση και αυτοσχεδιασμό είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους που αξιοποιούμε.

 • Καλλιτεχνικά

  Σκοπός της διδασκαλίας των καλλιτεχνικών είναι να γνωρίσει ο μαθητής τις εικαστικές τέχνες, να εμβαθύνει σε αυτές μέσα από τη γνώση και την κατανόηση των φαινομένων της Τέχνης ώστε να καλλιεργηθεί ως δημιουργό και φιλότεχνος θεατής.

  Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να:

  • Χρησιμοποιούν με ευχέρεια διαφορετικά υλικά για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν.
  • Χρησιμοποιούν διαφορειτκά υλικά για τις κατασκευές τους.
  • Συνθέτουν και να παρατηρούν.
  • Γνωρίζουν ζωγράφους και να μαθαίνουν για το έργο τους.
  • Αξιοποιούν τη φαντασία τους με εικαστικό τρόπο.

 • Αθλητισμός

  Με τις αθλητικές δραστηριότητες επιδιώκεται να αναπτυχθούν ισόρρoπα και αρμoνικά οι σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών.

  Στόχοι του προγράμματος Φυσικής Αγωγής είναι:

  • Η εκμάθηση της βασικής τεχνικής αθλημάτων.
  • Η καλλιέργεια του ρυθμού και της κινητικής έκφρασης.
  • Η διατήρηση της παράδοσης με την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και λαϊκών παιχνιδιών.
  • Η επίτευξη της σωματικής ευεξίας.
  • Η ανάπτυξη ομαδικών αξιών και αρχών όπως η συνεργασία, η εντιμότητα στο παιχνίδι (το «ευ αγωνίζεσθαι»), η αυτοπειθαρχία και η αγωνιστικότητα.

 • Εργασίες

  Τόσο οι έρευνες όσο και η πολύχρονη εμπειρία μας μας έχουν διδάξει ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος είναι να ασχοληθεί ενεργά με το αντικείμενο. Για το λόγο αυτό αναθέτουμε συχνά σε μαθητές μας (σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο) εργασίες σχετικές με τα μαθήματα της τάξης τους. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, το αποτέλεσμα της εργασίας παρουσιάζεται στη συνέχεια στους συμμαθητές αλλά και τους γονείς τους, δίνοντας έτσι στα παιδιά την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους για παρουσίαση μπροστά σε κοινό.

 • Ψηφιακή Εκπαίδευση

  Στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη ακολουθούμε τo εκπαιδευτικό μοντέλο 1:1 (μία ταμπλέτα για κάθε μαθητή) προσφέροντας πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό στα χέρια του κάθε μαθητή, πάντοτε με στόχο την ποιοτικότερη μάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε από τους καθηγητές του Τμήματος Ερευνας και Τεχνολογίας του σχολείου. Χάρη στο iPad, ο εκπαιδευτικός μπορεί πλέον να επιλέξει ποια μέσα διδασκαλίας εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του μαθήματος και των μαθητών του και να δημιουργήσει το δικό του διαδραστικό ψηφιακό υλικό. Έτσι το ενδιαφέρον της τάξης παραμένει αμείωτο καθώς το μάθημα παρουσιάζεται με σύγχρονο, ζωντανό και ενδιαφέροντα τρόπο μέσω της χρήσης των προσφερόμενων εφαρμογών.

  Η χρήση της ταμπλέτας ήρθε να λύσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που διαχρονικά αντιμετωπίζει κάθε εκπαιδευτικός, τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και την ενεργητική συμμετοχή τους στο μάθημα. Τώρα οι μαθητές αποκτούν ενεργό ρόλο και η διαδικασία της μάθησης γίνεται συναρπαστική. Τα ίδια τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναζητήσουν πληροφορίες και καλούνται μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να κατακτήσουν το γνωστικό αντικείμενο. Η πληθώρα εφαρμογών του iPad ευνοεί την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών. Τέλος, η ταμπλέτα προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και επανάληψης των ασκήσεων, δίνοντας έτσι στον κάθε μαθητή το χρόνο που χρειάζεται για να τις κατανοήσει.

 • Προαιρετικές Δραστηριότητες

  Μετά τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες που επιθυμούν, αποφεύγοντας εξωσχολικές μετακινήσεις.

Copyright © 2010-2023 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση