ekpaideytiko programma nipio

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σ' ένα χαρούμενο περιβάλλον (ιδιωτικό νηπιαγωγείο) γεμάτο ερεθίσματα που εξάπτουν τη φαντασία και την ερευνητική διάθεση των παιδιών, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας ενθαρρύνουν το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, ενώ παράλληλα τους δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους μέσα από στοχευμένες διερευνήσεις. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ομαδική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων μέσω ερευνητικών εργασιών.
 • Προσέγγιση γλωσσικών και μαθηματικών εννοιών μέσω διαδραστικών μεθόδων, ώστε τα παιδιά να εξασκούνται "εξατομικευμένα" στην πρώτη γραφή και τις αριθμητικές έννοιες και σχέσεις.
 • Καθημερινή εκμάθηση Αγγλικών.
 • Ψυχοκινητικά και ομαδικά παιχνίδια για άσκηση και εκτόνωση της ενεργητικότητας των παιδιών.
 • Πολιτιστικά προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Δραστηριότητες τεχνών.
 • Λογοτεχνία και δραματοποίηση παραμυθιών.
 • Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ.


Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ξένες Γλώσσες

  Τα Αγγλικά είναι η βασική ξένη γλώσσα του σχολείου μας και η διδασκαλία τους ξεκινάει από τον Παιδικό Σταθμό, σε καθημερινή βάση, και συνεχίζεται στις υπόλοιπες βαθμίδες με στόχο την απόκτηση και των ανώτερων διπλωμάτων (επίπεδο C2, Proficiency) στο Λύκειο. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας και το πρόγραμμά μας εξασφαλίζουν την εκμάθηση της γλώσσας χωρίς επιπλέον μαθήματα σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα και οι μαθητές μας παίρνουν μέρος στις εξετάσεις για τα διπλώματα του Cambridge και του Michigan με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Λειτουργούν επίσης τμήματα για δίγλωσσους μαθητές στο Δημοτικό.

 • Θεατρική Αγωγή

  Στα πλαίσια της θεατρικής αγωγής, με παιχνίδια ρόλων, οι μαθητές μαθαίνουν να εκφράζονται δίνοντας διέξοδο σε σκέψεις, συναισθήματα ή προβληματισμούς. Παράλληλα, συμμετέχοντας σε οργανωμένες παραστάσεις ενισχύεται η ικανότητα λειτουργίας τους μέσα σε ομάδα και ο συντονισμός τους.
 • Μουσική

  Το μάθημα της μουσικής είναι προσαρμοσμένο στις κινητικές, αντιληπτικές, εκφραστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία τους. Στόχο έχει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής με τρόπο διαθεματικό.

  Στο Νηπιαγωγείο και το Προνήπιο, τα συστατικά της μουσικής (ήχος, ρυθμός, μελωδία και αρμονία) διδάσκονται και βιώνονται εμπειρικά ​με την αξιοποίηση του σώματος. Οι μαθητές εκπαιδεύονται ώστε να αναγνωρίζουν, να διακρίνουν, να κατατάσσουν και τέλος να χρησιμοποιούν τους ήχους. Κατ' αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία παίρνει τη μορφή παιχνιδιού και πειραματισμού με τον ήχο, το σώμα και τη μουσική. Η εξερεύνηση των δυνατοτήτων της φωνής και των οργάνων, η ενεργητική ακρόαση και η ανταπόκριση στον ήχο με κίνηση, ζωγραφική, αφηρημένη αναπαράσταση και αυτοσχεδιασμό είναι μόνο μερικοί από τους τρόπους που αξιοποιούμε.

 • Καλλιτεχνικά

  Μέσα από τη ζωγραφική, τις χειροτεχνίες, τις κατασκευές με διάφορα υλικά, μα πάνω απ’ όλα τη διάθεση για δημιουργία:

  • Καλλιεργούμε στα παιδιά τη δημιουργικότητα.
  • Ενθαρρύνουμε τη χρήση ποικίλων υλικών, μέσων και εργαλείων.
  • Χρησιμοποιούμε την Τέχνη σαν μέσο προσέγγισης γνωστικών θεμάτων.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν και εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές.
  • Τα παιδιά αξιοποιούν τη φαντασία τους με εικαστικό τρόπο.

 • Αθλητισμός

  Μέσα από πλήθος μουσικοκινητικών παιχνιδιών, οι μαθητές ανακαλύπτουν το σώμα και τις δυνατότητές του, την ισορροπία και την ευκινησία τους. Επιπλέον, μέσα από ομαδικά παιχνίδια, διδάσκονται την ευγενή άμιλλα και την εμπιστοσύνη στο συμπαίκτη και την ομάδα.

 • Εργασίες

  Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά πραγματοποιούν εργασίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο αξιοποιώντας τη φαντασία τους, την εικαστική τους έκφραση και την οργανωτική τους ικανότητα. Παράλληλα, αξιοποιούν για πρώτη φορά τη γραπτή έκφραση και τις αριθμητικές τους γνώσεις. Οι εργασίες συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ομαδικής συνεργασίας και στην απόκτηση γνώσεων, ενώ παράλληλα τα ψυχαγωγούν με δημιουργικό τρόπο.

 • Ψηφιακή Εκπαίδευση

  Με την εργασία στον διαδραστικό πίνακα, τα παιδιά μικρής ηλικίας αναπτύσσουν πλήθος κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Προάγεται η συνεργασία και η ανάληψη ρόλων, ενώ η αλληλεπίδραση με το μαθησιακό υλικό αναδύει τη χαρά της δημιουργίας. Ενεργοποιείται επίσης η σύνδεση ανάμεσα στην τεχνολογία και στο γνωστικό αντικείμενο.

  Παράλληλα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηχοσυστήματα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κτλ, έτσι ώστε να εξοικειώνονται με τα τεχνολογικά μέσα με καθοδηγούμενη και κατάλληλη για την ηλικία τους χρήση.

 • Προαιρετικές Δραστηριότητες

  Μετά τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες που επιθυμούν, αποφεύγοντας εξωσχολικές μετακινήσεις.

Copyright © 2010-2022 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση