Αγγλικά

Τα Αγγλικά είναι η βασική ξένη γλώσσα του σχολείου μας και η διδασκαλία τους ξεκινάει από τον Παιδικό Σταθμό, σε καθημερινή βάση, και συνεχίζεται στις υπόλοιπες βαθμίδες με στόχο την απόκτηση και των ανώτερων διπλωμάτων (επίπεδο C2, Proficiency) στο Λύκειο. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας και το πρόγραμμά μας εξασφαλίζουν την εκμάθηση της γλώσσας χωρίς επιπλέον μαθήματα σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα και οι μαθητές μας παίρνουν μέρος στις εξετάσεις για τα διπλώματα του Cambridge και του Michigan με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο οι μαθητές χωρίζονται σε ομοιόμορφα ολιγομελή τμήματα, ανάλογα με το επίπεδο. Λειτουργούν επίσης τμήματα για δίγλωσσους μαθητές στο Δημοτικό, καθώς και τμήματα προετοιμασίας για αγώνες λόγου για τους μαθητές Λυκείου που έχουν αποκτήσει όλα τα διπλώματα.

Β' Ξένη Γλώσσα

Από την Δ' Δημοτικού, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές χωρίζονται σε ομοιόμορφα ολιγομελή τμήματα ανάλογα με το επίπεδο. Οι μαθητές προετοιμάζονται και λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.