Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου είναι εμπλουτισμένο από πλήθος δραστηριοτήτων και μέσων ώστε να παρέχει πολύπλευρη μόρφωση στους μαθητές μας.

 • 35 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
 • 5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλία Αγγλικών σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα με στόχο την απόκτηση διπλωμάτων.
 • Επιλογή β’ ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά ή Ισπανικά).
 • Ερευνητικές διαθεματικές εργασίες.
 • Λειτουργία ομίλων (θεατρικός, αθλητικός κ.ά.)
 • Αθλητικές ομάδες και κολύμβηση.
 • Καλλιτεχνικά.
 • Πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες και επισκέψεις.


Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Ξένες Γλώσσες

  Ολοι οι μαθητές της Α' Γυμνασίου αξιολογούνται στο μάθημα των Αγγλικών μέσω γραπτού κατατακτηρίου διαγωνίσματος και προφορικής συνέντευξης και κατατάσσονται σε ολιγομελή, ομοιογενή επίπεδα. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μας και το πρόγραμμά μας εξασφαλίζουν την εκμάθηση της γλώσσας χωρίς επιπλέον μαθήματα σε φροντιστήρια ή ιδιαίτερα και οι μαθητές μας παίρνουν μέρος στις εξετάσεις για τα διπλώματα του Cambridge και του Michigan με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

  Στη Β' Ξένη Γλώσσα οι μαθητές κατατάσσονται σε ολιγομελή τμήματα αρχαρίων ή προχωρημένων (στα Ισπανικά λειτουργεί μόνο τμήμα προχωρημένων) και έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων.

 • Μουσική

  Το μάθημα της μουσικής είναι προσαρμοσμένο στις κινητικές, αντιληπτικές, εκφραστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία τους. Στόχο έχει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής με τρόπο διαθεματικό.

  Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι ​μαθητές έρχονται σε επαφή με το θεωρητικό υπόβαθρο της μουσικής (ιστορικό, κοινωνικό κ.ά.) καθώς, έχοντας κατακτήσει την αφηρημένη σκέψη, μπορούν πλέον να κατακτήσουν πολύπλοκες έννοιες και να προβούν σε λεπτές αισθητικές διακρίσεις χρησιμοποιώντας βασικές γνώσεις της μουσικής, της σημειογραφίας, της θεωρίας και της μορφολογίας. Με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να προχωρήσουν σε πληρέστερη ανάλυση της δομής των μουσικών έργων και σε βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών, μέσα στις οποίες τα έργα αυτά γεννήθηκαν.

 • Καλλιτεχνικά

  Σκοπός της διδασκαλίας των καλλιτεχνικών είναι να γνωρίσει ο μαθητής τις εικαστικές τέχνες, να εμβαθύνει σε αυτές μέσα από τη γνώση και την κατανόηση των φαινομένων της Τέχνης ώστε να καλλιεργηθεί ως δημιουργός και φιλότεχνος θεατής.

  Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να:

  • ​​Γνωρίσουν τη χρήση των υλικών, των μέσων ​και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές.
  • Κατανοήσουν, να προσεγγίσουν κριτικά και να αναλύσουν το εικαστικό έργο αλλά και την Τέχνη γενικότερα.
  • Χρησιμοποιούν τις εικαστικές Τέχνες σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα.
  • Επιδεικνύουν τις ικανότητές τους σε ατομικές και σε ομαδικές καλλιτεχνικές εργασίες.
  • Εκθέτουν τα έργα τους.

 • Αθλητισμός

  Με τις αθλητικές δραστηριότητες επιδιώκεται να αναπτυχθούν ισόρρoπα και αρμoνικά οι σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών.

  Στόχοι του προγράμματος Φυσικής Αγωγής είναι:

  • Η εκμάθηση της βασικής τεχνικής αθλημάτων και η προετοιμασία για συμμετοχή σε αγώνες.
  • Η καλλιέργεια του ρυθμού και της κινητικής έκφρασης.
  • Η διατήρηση της παράδοσης με την εκμάθηση παραδοσιακών χορών και λαϊκών παιχνιδιών.
  • Η επίτευξη της σωματικής ευεξίας.
  • Η ανάπτυξη ομαδικών αξιών και αρχών όπως η συνεργασία, η εντιμότητα στο παιχνίδι (το «ευ αγωνίζεσθαι»), η αυτοπειθαρχία και η αγωνιστικότητα.

 • Εργασίες

  Τόσο οι έρευνες όσο και η πολύχρονη εμπειρία μας μας έχουν διδάξει ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κάποιος είναι να ασχοληθεί ενεργά με το αντικείμενο. Για το λόγο αυτό αναθέτουμε συχνά σε μαθητές μας (σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο) εργασίες σχετικές με τα μαθήματα της τάξης τους. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, το αποτέλεσμα της εργασίας παρουσιάζεται στη συνέχεια στους συμμαθητές αλλά και τους γονείς τους, δίνοντας έτσι στα παιδιά την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους για παρουσίαση μπροστά σε κοινό.

 • Ψηφιακή Εκπαίδευση

  Σημαντική θέση στο πρόγραμμα του σχολείου μας κατέχουν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, μεταξύ των οποίων ο ψηφιακός εγγραματισμός. Προς την κατεύθυνση αυτή το σχολείο μας:

  • Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές και βιντεοπροβολείς.
  • Εχει εντάξει τη χρήση ταμπλέτας με προεγκατεστημένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικά για τους μαθητές μας από το εκπαιδευτικό προσωπικό μας για να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών μας.
  • Καταρτίζει συνεχώς τους εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα σύνδεσης της τεχνολογίας με τη διδασκαλία.
  • Εμπλέκει δημιουργικά τους μαθητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εργαστούν σε μαθησιακά υπολογιστικά περιβάλλοντα.
  • Παρέχει συμπληρωματική εξ-αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) με λειτουργία πλατφόρμας στην οποία οι μαθητές μπορούν να βρουν πλήρες υποστηρικτικό υλικό των μαθημάτων που περιλαμβάνει βιντεομαθήματα, παρουσιάσειςδιαδραστικές ασκήσεις, τεστ αυτοαξιολόγησης κ.ά.

 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  Στα εκπαιδευτήρια Καίσαρη, με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, βοηθάμε τους μαθητές μας να κάνουν τις καλύτερες επιλογές σπουδών και επαγγέλματος και να σχεδιάσουν σωστά την καριέρα τους. Με ατομική και ομαδική συμβουλευτική, στην τάξη ή σε προσωπικές συναντήσεις, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του σχολείου μας προσπαθούν να αναδείξουν τις δυνατότητες και τις κλίσεις του κάθε παιδιού.

  Στο Γυμνάσιο οι δραστηριότητες του ΣΕΠ επικεντρώνονται στην αυτογνωσία και στοχεύουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα οι μαθητές ενημερώνονται για τα μαθήματα, τους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του Λυκείου και για το εξεταστικό σύστημα.

  Career Gate Test 17Κ

  Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη είναι πιστοποιημένο κέντρο χορήγησης του Career Gate Test 17Κ, το οποίο είναι ένα αναγνωρισμένο τεστ διερεύνησης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Ελεγμένο για την αξιοπιστία του και την εγκυρότητά του, φιλικό και εύκολο αποτυπώνει στην έκθεσή του για τον μαθητή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό του προφίλ, τις κλίσεις και τα ταλέντα του.

  Με συνεχή επιμόρφωση, οι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα καθηγητές αξιολογούν το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων Career Gate Test 17K, ερμηνεύουν το αποτέλεσμα και συμβουλεύουν.

  Ομιλίες Επαγγελματιών

  Στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη πιστεύουμε στη βιωματική μάθηση και για αυτόν τον λόγο καλούμε στο σχολείο να μιλήσουν στα παιδιά μας επιστήμονες και καταξιωμένοι επαγγελματίες για τις σπουδές και την επαγγελματική εξέλιξή τους.

 •  
 • Προαιρετικές Δραστηριότητες

  Μετά τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες που επιθυμούν, αποφεύγοντας εξωσχολικές μετακινήσεις.