Νέο Πρόγραμμα: "Μαθήματα Ζωής"

mathimata zois banner

Με την εισαγωγή της ενότητας «Μαθήματα Ζωής» στο πρόγραμμα των μαθητών του Προνηπίου, Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού προσβλέπουμε στην ενίσχυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. Σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης, το παιδί αποκτά την ικανότητα να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να επιλύει προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο και να αναπτύσσει λειτουργικές σχέσεις με τους άλλους μέσα από την εκτίμηση των διαφορετικών απόψεων καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση θετικών σχέσεων.

Στόχος μας είναι η συναισθηματική ενδυνάμωση, η τόνωση της συνεργασίας και της σωστής διεκδικητικότητας, η ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων και η διαμόρφωση αξιών.

Τα «Μαθήματα Ζωής» περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Κανόνες της τάξης και της ομάδας
  • Αναγνώριση και έλεγχος των συναισθημάτων
  • Επικοινωνία / συνεργασία / καλή συμπεριφορά / φιλία
  • Επίλυση συγκρούσεων/ επιθετικότητα και θυματοποίηση
  • Οικογένεια
  • Αλήθεια και ψέμα
  • Άτομο ξεχωριστό και αυτοεικόνα

Η ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων γίνεται μέσα από ελεύθερη συζήτηση στην τάξη, μοίρασμα εμπειριών, ανάγνωση βιβλίων, θεατρικό παιχνίδι, παντομίμα, ζωγραφική.

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ψυχολόγος του σχολείου μας, κα Χοτζόγλου, σε συνεργασία με την/τον εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος.

Copyright © 2010-2020 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση