Το Πρόγραμμα Kinems στο Νηπιαγωγείο μας

kinems logo

Το βραβευμένο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Kinems» (Kinesthetic Multi Sensory Games) άρχισε από φέτος να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Νηπιαγωγείο μας!
H εταιρία Kinems έχει αναπτύξει μία πρωτοποριακή πλατφόρμα με διαδραστικά ελκυστικά παιχνίδια ενσώματης μάθησης (embodied learning) για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με σκοπό να τα βοηθήσει να βελτιώσουν επιτελικές δεξιότητες (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, οπτικο-κοινωνικό συντονισμό, χωρική αντίληψη, κλπ) και ταυτόχρονα να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα.

Κύριο καινοτομικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά αλληλεπιδρούν φυσικά με τα παιχνίδια δηλαδή με τα χέρια και το σώμα τους, χωρίς να χρησιμοποιούν ποντίκι, πληκτρολόγιο ή άλλο σένσορα. Κάθε παιχνίδι συνδυάζει μάθηση με παιγνιώδεις ασκήσεις, κίνηση και επιτελικές δεξιότητες (μνήμη, προσοχή, οπτική αντίληψη, κλπ) και βασίζεται σε καλές μαθησιακές στρατηγικές και τεχνικές φυσικής άσκησης.

Μπορείτε να δείτε μια σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας Kinems, πατώντας εδώ.

Η πλατφόρμα εμπεριέχει καινοτόμα εργαλεία ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί εύκολα:

  1. Να τροποποιήσει δυναμικά τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού (περιεχόμενο, τρόπο αλληλεπίδρασης), ώστε να είναι πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού, προσφέροντας το σωστό περιβάλλον μαθησιακών δραστηριοτήτων.
  2. Να παρακολουθεί την πρόοδο του κάθε παιδιού με μετρήσιμους στόχους και να δημιουργεί εκθέσεις με τις μαθησιακές και κινητικές επιδόσεις από οποιαδήποτε συσκευή.

Έχοντας ως δεδομένο ότι το παιχνίδι αποτελεί́ για το παιδί́ το φυσικό́ τρόπο μάθησης και ανάπτυξης, η εκπαιδευτική πλατφόρμα Kinems Learning Games περιέχει ειδικά σχεδιασμένες παιγνιώδεις ασκήσεις, με φυσική αλληλεπίδραση, που συνδυάζουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:

  • Περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα και έννοιες για τις νεαρές ηλικίες των μαθητών με έμφαση στα Μαθηματικά και Γλώσσα.
  • Συμβάλλουν στην καλλιέργεια ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων και επιτελικών διεργασιών όπως μνήμη εργασίας, νοημοσύνη ροής, προσοχή και συγκέντρωση, συμπερασματική σκέψη, οπτική αντίληψη.
  • Βοηθούν στη βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων και οπτικο-κινητικού συντονισμού μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

Υπάρχουν πολλά ευρήματα από έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες σε διάφορες χώρες ΗΠΑ, Αγγλία, Ισπανία, Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (Όλες οι δημοσιεύσεις υπάρχουν στον ιστότοπο).

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα για παιδιά με ΔΕΠΥ στο Αγλαΐα Κυριακού & Παιδιατρική κλινική του Αγ. Σοφία, με εξαιρετικά αποτελέσματα.
(S. Retalis, T. Korpa, C. Skaloumpakas, M. Boloudakis, M. Kourakli, I. Altanis, F. Siameti, P. Papadopoulou, F. Lytra, P. Pervanidou, Empowering children with ADHD learning disabilities with the Kinems Kinect learning games, in: The 8th European Conference on Games Based Learning, vol. 1, 2014, pp. 469477).

Η πλατφόρμα Kinems χρησιμοποιείται από πολλά σχολεία και κέντρα κυρίως στην Αμερική (πάνω από 100 σχολεία σε 7 πολιτείες) και στην Ευρώπη (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία και Μ. Βρετανία).

Το σχολείο μας είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που ξεκινά το πρόγραμμα σε προσχολική ηλικία στην ίδια μορφή με αυτή που εφαρμόζεται στην Αμερική (σε 7 πολιτείες).

Η εφαρμογή του στο Νηπιαγωγείο μας γίνεται σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του κ. Ρετάλη Σίμου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, η οποία συνεργάζεται με διάφορες επιστημονικές ομάδες:

  1. Στη Νορβηγία με το ερευνητικό κέντρο ExcIted (Centre for Excellent IT Education) στο NTNU, https://www.ntnu.edu/excited.
  2. Στην Αγγλία με το UCL, Institute of Education.
  3. Στην Κύπρο με το Cyprus Interaction Lab (CIL) στο Cyprus University of Technology (CUT).
  4. Στην Αμερική συνεργαζόμαστε με το PACE Univesity in NY.

Τέλος, η πλατφόρμα Kinems έχει κερδίσει διάφορες διακρίσεις και βραβεία, όπως το Microsoft New England prize on Civic Engagement and Leadership το 2014, New School Venture Fund challenge 2016 και είναι finalist στο MIT Solve challenge 2019 στην κατηγορία Early Childhood Development.

Copyright © 2010-2020 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση