Υποτροφίες 2018-2019

ypotrofies 2018 2019 banner

Πρόγραμμα Υποτροφιών Γυμνασίου & Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019

Για το σχολικό έτος 2018-2019 τα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ προκηρύσσουν υποτροφίες που θα απονεμηθούν σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Κριτήριο για την απόκτησή τους είναι η άριστη επίδοση και διαγωγή. Συγκεκριμένα, το σχολείο προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε μαθητές που το σχολικό έτος 2018-2019 θα φοιτήσουν στις ακόλουθες τάξεις:

pinakas 1

pinakas 2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Το σχολείο ανακοινώνει μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις και όχι τις βαθμολογίες όλων των συμμετεχόντων.

  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποτροφίες μοιράζονται.

  • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το κόστος του σχολικού λεωφορείου και των δραστηριοτήτων.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών για μαθητές που φοιτούν ήδη στο σχολείο αποτελεί η τακτοποίηση ανεξόφλητων διδάκτρων.

  • Στην περίπτωση που ο μαθητής κερδίσει υποτροφία αλλά έχει έκπτωση λόγω μεγαλύτερου αδερφού που φοιτά στο σχολείο μας ή έχει καταβάλει δίδακτρα με έκπτωση προεξόφλησης, τότε θα ισχύσει μόνο η υποτροφία.

  • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διαδικασία τα επόμενα χρόνια.

Ύλη Υποτροφιών Γυμνασίου - Λύκειου 

Υποδειγματικά Θέματα Μαθηματικών για Μαθητές Α' Γυμνασίου

Yποδειγματικά θέματα Ν.Ε. Γλώσσας για Yποψηφίους από Στ' Δημοτικού προς Α' Γυμνασίου

Copyright © 2010-2019 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση