Ανανέωση Πιστοποίησης International School Award

british council international school award banner

Σταθερό στον στόχο του να εκπαιδεύει πολίτες του κόσμου, το σχολείο μας απέσπασε την ανανέωση της διεθνούς πιστοποίησης International School Award, από το British Council. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αναγνωρίζει τη δέσμευση του σχολείου μας να διαμορφώνει, μέσω της διεθνούς διάστασης του σχολικού μας προγράμματος, τους νέους παγκόσμιους πολίτες του αύριο.

Για την απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης, το σχολείο μας υπέβαλε εκ νέου αποδεικτικά της σύνολης διεθνούς δραστηριότητάς του και του αντίκτυπού τους σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα από δράσεις και εργασίες, καθώς και project που αντήλλαξε με γνωστά σχολεία του εξωτερικού.

Copyright © 2010-2022 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση