Πιστοποίηση Πληροφορικής

vellum 2019
100% ποσοστό επιτυχίας είχαμε και φέτος στις εξετάσεις πιστοποίησης Πληροφορικής της εταιρείας Vellum. 
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

Copyright © 2010-2020 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση