Μαθηματικός Διαγωνισμός Πυθαγόρας

mathimatikos diagonismos pythagoras 2019 banner

Το σχολείο μας είναι εξεταστικό κέντρο στο νέο πρωτότυπο μαθηματικό διαγωνισμό «Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» που υλοποιεί η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019. Ο διαγωνισμός που απευθύνεται σε μαθητές από Γ΄ Δημοτικού έως και Β΄ Γυμνασίου δεν ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις, αλλά την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να σκέφτεται με τα εφόδια που τα Μαθηματικά προσδίδουν στη σκέψη. Οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους σημειώσεις θεωρίας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α) Έντυπη δήλωση γονέα/κηδεμόνα στη γραμματεία του σχολείου (παρακαλούμε τυπώστε το συνημμένο έγγραφο από ΕΔΩ).

Β) Καταβολή 10 ευρώ στη γραμματεία (εξέταστρα που όρισε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25 Ιανουαρίου 2019

mathimatikos diagonismos pythagoras 2019 1

Copyright © 2010-2019 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση