Υποτροφίες 2016-2017

ypotrofies 2016 2017

Για το σχολικό έτος 2016-2017 τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ προκηρύσσουν υποτροφίες που θα απονεμηθούν σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Κριτήριο για την απόκτησή τους είναι η άριστη επίδοση και διαγωγή. Συγκεκριμένα, το σχολείο προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε μαθητές που το σχολικό έτος 2016-2017 θα φοιτήσουν στις ακόλουθες τάξεις:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για
μαθητήτης Α ́ Γυμνασίουπου φοιτά στη ΣΤ ́ Δημοτικού.
Προϋπόθεση απόκτησης: γραπτές εξετάσεις όπου θα
σημειώσει μέσο όρο τουλάχιστον 19.

1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για το
μαθητή της Α ́ Λυκείου που θα σημειώσει τον υψηλότερο
μέσο όρο στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της
Γ’ Γυμνασίου (μέσο όρο τουλάχιστον 19 και βαθμό
γραπτής επίδοσης σε κάθε μάθημα τουλάχιστον 18). 
1 υποτροφία που καλύπτει το 50%των διδάκτρων για το
μαθητή της Β ́ Γυμνασίου που θα σημειώσει τον υψηλότερο
μέσο όρο στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις της
Α ́ Γυμνασίου (μέσο όρο τουλάχιστον 19 και βαθμό γραπτής
επίδοσης σε κάθε μάθημα τουλάχιστον 18).
1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για το
μαθητή της Β ́ Λυκείου που θα σημειώσει τον υψηλότερο
μέσο όρο στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις της
Α ́ Λυκείου (μέσο όρο τουλάχιστον 19 και βαθμό γραπτής
επίδοσης σε κάθε μάθημα τουλάχιστον 18). 
1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για το
μαθητή της Γ ́ Γυμνασίου που θα σημειώσει τον
υψηλότερο μέσο όρο στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις
της Β ́ Γυμνασίου (μέσο όρο τουλάχιστον 19 και βαθμό
γραπτής επίδοσης σε κάθε μάθημα τουλάχιστον 18).
1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για το
μαθητή της Γ ́ Λυκείου που θα σημειώσει τον
υψηλότερο μέσο όρο στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις
της Β ́ Λυκείου (μέσο όρο τουλάχιστον 19 και βαθμό
γραπτής επίδοσης σε κάθε μάθημα τουλάχιστον 18).

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για υποψήφιους της Α’ Γυμνασίου.

2 υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων
για εξωτερικούς μαθητές για όλες τις τάξεις συνολικά.
1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για υποψήφιους της Β' ή Γ' Γυμνασίου.

Προϋποθέσεις απόκτησης: Γραπτές εξετάσεις, όπου ο μαθητής θα σημειώσει μέσο όρο επίδοσης τουλάχιστον 19 στα εξεταζόμενα μαθήματα, και συνέντευξη. 

Διευκρινήσεις

  • Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις υποτροφιών (για τους μαθητές της ΣΤ ́ Δημοτικού και των εξωτερικών μαθητών) ανέρχεται στα 50 ευρώ.
  • Παρακαλούμε, μαζί με την συμπληρωμένη αίτηση, όπως προσκομίσετε στο σχολείο και αντίγραφα ελέγχων των τελευταίων 2 ετών (αφορά τους εξωτερικούς μαθητές).
  • Το σχολείο ανακοινώνει μόνο τα ονόματα των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις και όχι τις βαθμολογίες όλων των συμμετεχόντων.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποτροφίες μοιράζονται.
  • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το κόστος του σχολικού λεωφορείου και των δραστηριοτήτων.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών για μαθητές που φοιτούν ήδη στο σχολείο αποτελεί η τακτοποίηση ανεξόφλητων διδάκτρων.
  • Στην περίπτωση που ο μαθητής – κάτοχος υποτροφίας έχει έκπτωση λόγω μεγαλύτερου αδερφού που φοιτά στο σχολείο μας, ισχύει μόνο η υποτροφία.
  • Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διαδικασία τα επόμενα χρόνια.

Οι εξετάσεις για τις υποτροφίες θα διεξαχθούν
το Σάββατο 7 Μαΐου 2016, ώρα 10.30 πμ
Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 στη γραμματεία του Γυμνασίου - Λυκείου ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου.

 

Copyright © 2010-2021 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση