Νέα Πιστοποίηση για το Σχολείο

british council international school award banner

Το σχολείο μας έλαβε από το British Council τη διεθνή πιστοποίηση International School Award, η οποία αναγνωρίζει τη δέσμευση του σχολείου μας να διαμορφώvει, μέσω της διεθνούς διάστασης του σχολικού μας προγράμματος, τους νέους παγκόσμιους πολίτες του αύριο.

Για την απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης, το σχολείο μας υπέβαλλε αποδεικτικά της σύνολης διεθνούς δραστηριότητάς του και του αντίκτυπού τους σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μέσα από δράσεις και εργασίες, καθώς και project που αντήλλαξε με γνωστά σχολεία του εξωτερικού, όπως τα σχεδίασαν, φρόντισαν και συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί Ειρήνη Βενιέρη και Adele James.

Η κα Νίκη Ξένου, Partnerships & Programs Manager​ του Βρετανικού Συμβουλίου, παρέδωσε την εν λόγω πιστοποίηση στις κ. Ειρήνη Βενιέρη και Adele James.

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=0tJ7QsTdH7U

Copyright © 2010-2019 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση