Ψηφιακές Εκδόσεις

Ψηφιακές Εκδόσεις

Η ψηφιακή εκπαίδευση ξεκινά στο σχολείο μας από την Δ' Δημοτικού με τη χρήση iPads και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του δημοτικού για όλα τα μαθήματα εκτός από τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Το εκπαιδευτικό μοντέλο 1:1 (μία ταμπλέτα ανά μαθητή) αξιοποιείται και σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, μέχρι και την Γ' Γυμνασίου.

Οι καθηγητές και δάσκαλοι του Τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας του σχολείου μας έχει δημιουργήσει πρότυπο εκπαιδευτικό διαδραστικό υλικό σε όλα τα μαθήματα της διδακτέας ύλης με στόχο την ποιοτικότερη μάθηση. Το μάθημα πλέον παρουσιάζεται με σύγχρονο, ζωντανό και ενδιαφέροντα τρόπο και τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναζητήσουν πληροφορίες και να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες για να κατακτήσουν το γνωστικό αντικείμενο. Έτσι, οι μαθητές παύουν να αποτελούν παθητικούς δέκτες της διδασκαλίας, αποκτούν ενεργό ρόλο και η διαδικασία της μάθησης γίνεται συναρπαστική καθώς ενεργοποιούνται η δημιουργικότητα και η φαντασία τους. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και επανάληψης των ασκήσεων, δίνοντας έτσι στον κάθε μαθητή το χρόνο που χρειάζεται για να τις κατανοήσει.

Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του σχολείου μας υπάρχουν διαθέσιμα βιντεομαθήματαπαρουσιάσεις και διαδραστικές ασκήσεις για τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου μας.

Η δημοσιογραφική ομάδα μαθητών Γυμνασίου επιμελείται τη σχολική εφημερίδα "ΔΑΙΜΟΝΙΟ"​.​

Copyright © 2010-2023 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση