Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη είναι στελεχωμένα με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό που ακολουθεί πρωτοποριακές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί μας διακρίνονται από δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα, αφοσίωση στο λειτούργημά τους και επικεντρώνουν στους μαθητές μας προκειμένου να προσφέρουν τα μέγιστα στην εκπαίδευση των παιδιών.

Αντιλαμβανόμενοι τις διαρκείς εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και τις ανάγκες της κάθε εποχής, φροντίζουμε για τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων μας μέσα από:

  • Σεμινάρια εκπαιδευτικής επιμόρφωσης.
  • Ημερίδες τεχνικής κατάρτισης.
  • Σεμινάρια πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων περιστάσεων.