Στο Σχολείο μας λειτουργεί οργανωμένοΤμήμα Συμβουλευτικής Σπουδών & Καριέρας, μέσα στα πλαίσια του οποίου παρέχεται εξατομικευμένηυποστήριξη σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου μας.

Το τμήμα παρέχειτόσοτην επιστημονική καθοδήγηση όσο και την  έγκυρη πληροφόρηση που χρειάζονται οι έφηβοι, ώστε να κινηθούν με σιγουριά προς την σωστή κατεύθυνση και να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στη Σπουδαστική καιΕπαγγελματική τους ζωή.

Πρόκειται για μία σύνθετη και δυναμική διαδικασία,  που είναι απόλυτα ενσωματωμένη στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του Σχολείου μας. Aυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, από την Γ᾽ Γυμνασίου έως και την Γ᾽ Λυκείου, έχουν την ευκαιρία, μέσα από μια πληθώρα δράσεων και εργαλείων, ναδιερευνήσουν ποικίλες επιλογές και προοπτικές, να αποτυπώσουν και να εστιάσουν στο δικό τους ατομικό προφίλ και να θέσουν έγκαιρατους κατάλληλους στόχους.

Οι ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, που καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη αυτής της υπηρεσίας, είναι πολλές και επιτακτικές :

 • τα παιδιά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους, τις κλίσεις τους και τα ταλέντα τους,
 • τα παιδιά χρειάζεται να πιστέψουν στον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν το θέλω και το μπορώ,
 • τα παιδιά χρειάζονται έναν μέντορα, έναν έμπειρο και καταρτισμένο σύμβουλο σε θέματα σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι στόχοι που θέτει το πρόγραμμά μας,επίσης, είναι πολύ σαφείς και συγκεκριμένοι:

 • να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει τους μαθητές, για να προσδιορίσουν τις αξίες τους, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κριτήριο στον σχεδιασμό και την επιλογή σπουδών και καριέρας,
 • να δραστηριοποιήσει την επιθυμία και το θετικό συναίσθημα των μαθητών, για να αναζητήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα οποία είναι σημαντικά κριτήρια στην επιλογή σπουδών και καριέρας ,
 • να ενημερώσει με τρόπο επιστημονικό και αξιόπιστο τους μαθητές για όλο αυτό το ευρύ, σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο φάσμα των σπουδών και των επαγγελμάτων,
 • να στηρίξει θεωρητικά και πρακτικά τους μαθητές μας στη διαδικασία σχεδιασμού της εκπαιδευτικής και της μετέπειτα επαγγελματικής τους πορείας.

Τα αποτελέσματα της συστηματικής αυτής βιωματικής εκπαίδευσης γίνονται γρήγορα αντιληπτά, είναι χειροπιαστά και μετρήσιμα και προσφέρουν στους μαθητές μας το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς :

 • χαρτογραφείται το προφίλ του μαθητή και καταγράφονται με ακρίβεια οι πραγματικές κλίσεις, οι δυνατότητες, οι προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν,
 • oμαθητής συνειδητοποιεί τι επιδιώκει μέσα από τις σπουδές του και εκπαιδεύεται στη στοχοθεσία,
 • μαθαίνει για το τρέχον κάθε φορά εκπαιδευτικό σύστημα και τις απαιτήσεις του, τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις εκάστοτε προϋποθέσεις,
 • ενημερώνεται αναλυτικά για όλα τα επιστημονικά πεδία, τις πανεπιστημιακές σχολές, τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων και τη σύνδεσή τους με τα επαγγέλματα και τα μεταπτυχιακά προγράμματα,
 • ενημερώνεται για τις δυνατότητες, τις επιλογές και τις προϋποθέσεις των σπουδών στο εξωτερικό,
 • ενημερώνεται για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και για τις θετικές ή αρνητικές εργασιακές προοπτικές τους στην Ελλάδα και διεθνώς,
 • συμπληρώνει και υποβάλλει το Μηχανογραφικό Δελτίο του,
 • στοιχειοθετείται και υπάρχει στο σχολείο ο πλήρης ατομικός φάκελος του μαθητή με όλα τα παραπάνω.

Τα εργαλεία με τα οποία επιτυγχάνονται τα παραπάνω είναι ποικίλα:

 • Κεντρικός άξονας του προγράμματος Συμβουλευτικής Σπουδών είναι οιOne-to-one- Ατομικές Συνεδρίες. Πρόκειται γιαπρογραμματισμένους κύκλους συναντήσεων για όλους τους μαθητές /μαθήτριες της Γ ᾽Γυμνασίου & Α᾽ Λυκείου, με στόχο να γνωρίσουμε τους μαθητές μας όσο το δυνατόν καλύτερα, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε, να συζητήσουμε μαζί τους και εντέλει, να τους εφοδιάσουμε με τη σιγουριά και τη γνώση που χρειάζονται για μια από τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους.

Οι εξατομικευμένες συναντήσεις ουσιαστικά κινητοποιούν και βοηθούν τους μαθητές να προσδιορίσουν τις προτιμήσεις, τις κλίσεις και τις αξίες τους, απαραίτητα κριτήρια στον σχεδιασμό και την επιλογή σπουδών και καριέρας. Οι συνεδρίες εστιάζουν τόσο σεερωτηματολόγια όσο και σε συζητήσεις, μέσα από τα οποία προκύπτει και συντάσσεται το προφίλ των δεξιοτήτων του μαθητή, που αναρτάται στο βαθμολόγιο, ώστε να έχει πρόσβαση και ο γονέας.

 • Opendoor mentoring: όλοι οι μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Τμήμα Συμβουλευτικής Σπουδών και Καριέρας για ενημέρωση, καθοδήγηση και επίλυση αποριών, όποτε το χρειάζονται.
 • Για την περαιτέρω διερεύνηση και την αξιολόγηση των ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή, διαθέτουμε ένα σύγχρονο, διεθνώς καταξιωμένοτεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το CareerGateTestK.17, που χαρτογραφεί με ακρίβεια την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα άτομο. Χορηγείται εύκολα και σύντομα, μέσω υπολογιστή, στον χώρο του Σχολείου μας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και αναλύονται σε προκαθορισμένα ραντεβού με τους γονείς και το παιδί.
 • Μέσα στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής διεξάγονται Βιωματικά Σεμινάρια και Workshopsμε θεματικές όπως: Πανεπιστήμια και Σχολές, Σπουδές στο Εξωτερικό, Μονογραφίες επαγγελμάτων, Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, Στοχοθεσία, Τεχνικές Συνέντευξης, κ.α.
 • Πραγματοποίηση Ενημερωτικών Επισκέψεωνσε Πανεπιστήμια, όπου τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα, διαλέξεις και ενημερώνονται για τα προγράμματα σπουδών των σχολών και των τμημάτων.
 • Συμπλήρωση και Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Με τη χρήση ειδικού λογισμικού που παρέχει τη δυνατότητα προγνωστικών και πιθανών σεναρίων, οι μαθητές μας, υποψήφιοι φοιτητές, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι στην κορυφαία στιγμή της σχολικής τους ζωής, όταν δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τις σχολές που επιθυμούν.
 • Διοργάνωση Ετήσιας Ημερίδας Καριέρας με προσκεκλημένους διακεκριμένους επιστήμονες και επιτυχημένους επαγγελματίες, που μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους μαθητές μας.
 • Επίσης, ο Σύλλογος Αποφοίτων του Σχολείου μας αποτελεί μια δυναμική συνέχεια του έργου των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη και κατέχει έναν κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο στην ενημέρωση των μαθητών μας περί των διαθέσιμων σπουδαστικών και επαγγελματικών διεξόδων και επιλογών τους.
 • ΥλοποίησηProject Εικονικής Επιχείρησης που βασίζεται στην αρχή της εκμάθησης μέσα από την πράξη. Πρόκειται για μία ομαδική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές καλλιεργούν την επιχειρηματική τους σκέψη, κατανοούν βασικές οικονομικές έννοιες και τέλος παρουσιάζουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο σε διαγωνισμό και βραβεύονται,

Το  πρόγραμμα που εφαρμόζει το Τμήμα Συμβουλευτικής Σπουδών και Καριέρας του σχολείου μας χαίρει της απόλυτης αποδοχής των μαθητών μας και των οικογενειών τους και η επιτυχία του είναι αδιαμφισβήτητη, γεγονός που το πιστοποιούν η μετέπειτα πορεία και αποκατάσταση των αποφοίτων μας.