Συγχαρητήρια στη Μαθήτριά μας Μ.Α.

a-m-cty-2020

Η μαθήτριά μας Α.Μ. πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του CTY GREECE! Πρόκειται για ένα τεστ υψηλών ακαδημαϊκών ικανοτήτων του «Center for Talented Youth» του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, που αφορά χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια.

Copyright © 2010-2022 Kessaris School. All Rights Reserved.

Αναζήτηση